Regulace

ISP Alliance sleduje připravovanou legislativu a regulaci a snaží se ji ovlivňovat ve prospěch členských firem. Účastní se pracovních skupin a komunikuje se státní správou a dalšími zájmovými organizacemi.

Činnost poskytovatelů připojení k internetu stále více vedle konkurence, zákaznických požadavků a rozvoje technologií ovlivňuje legislativa a regulatorní prostředí. Tyto nevznikají samy o sobě, ale jsou výsledkem složitých a zdlouhavých diskusí se státní správou, které se dají někdy méně, jindy více ovlivnit ve prospěch telekomunikačního sektoru.

Pracovní skupina Regulace ISP Alliance sleduje připravovanou českou i evropskou legislativu, regulatorní vývoj a komunikuje se státní správou – zejména s Českým telekomunikačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo nově Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Účastníme se pracovních skupin státní správy i sektorových organizací; jsme členy Hospodářské komory.

V minulosti jsme se podíleli na:

  • zpřístupnění dotací na rozvoj internetových sítí i pro malé a střední ISP
  • spolupracujeme s ČTÚ na otevírání dalších frekvenčních pásem
  • připomínkujeme veškerou legislativu a regulaci týkající se ISP
  • předáváme úřadům a institucím zpětnou vazbu z trhu ISP
  • bojujeme za snížení byrokratické a administrativní zátěže
  • podařilo se nám zabránit mnoha nepříjemným regulatorním a legislativním opatřením, mezi jinými mj. zpoplatnění (formou administrativního poplatku) některých volných pásem

Máme rádi férovou hospodářskou soutěž a podporujeme naše členy v boji s úřady i nekalou konkurencí.