Softskills

ISP Alliance podporuje sdílení know-how a znalostí. Organizujeme odborné workshopy a školení, máme interní diskusní fórum a informace a know-how sdílíme v interním portálu v newsletterech.

ISP Alliance podporuje sdílení know-how a znalostí. V rámci pracovní skupiny Softskills organizujeme odborné workshopy a školení, zaměřené na odborné vzdělávání, implementaci nových technologií, regulatorní a legislativní otázky a výměnu reálných zkušeností členů ISP Alliance. Jsme v kontaktu s odbornými institucemi i výrobci a dodavateli a propojujeme naše členy s odborníky.

Pro členy ISP Alliance máme interní diskusní fórum a informace a know-how sdílíme v interním portálu a prostřednictvím pravidelného newsletteru pro členy.